Lập đơn giá trong dự toán công trình xây dựng cơ bản

Việc lập dự toán công trình xây dựng trước khi đi vào hoạt động là điều vô cùng quan trọng. Nếu không có bản dự toán chính xác, cụ thể và hợp lí. Thì việc thi công công trình đó là không thể. Hãy tham khảo trình tự lập dự toán sau đây để làm việc hiệu quả hơn nhé!

Đơn giá xây dựng

Đơn giá xây dựng cơ bản là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định những chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công). Hay toàn bộ chi phí xã hội, cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. Hoặc kết cấu xây lắp tạo nên công trình.

Phân loại đơn giá xây dựng cơ bản 

Phân loại theo mức độ tổng hợp và yêu cầu xác lập dự toán. Trong giai đoạn thiết kế đơn giá xây dựng cơ bản phân thành 2 loại: 

+ Đơn giá xây dựng cơ bản chi tiết.

+ Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp.

Phân loại theo phạm vi sử dụng

Theo cách phân loại này thì được chia thành 3 loại.

+ Đơn giá xây dựng của tỉnh, thành phố

Đơn giá này do chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và hướng dẫn sử dụng. Nó được dùng để lập dự toán công trình xây dựng chi tiết ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Thường thì các định mức giá sẽ được hỗ trợ trong các phần mềm dự toán miễn phí. Bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này nhé!

dự toán công trình

+ Đơn giá xây dựng công trình

Đối với công trình quan trọng của nhà nước hoặc công trình có những đặc điểm kỹ thuật. Điều kiện thi công phức tạp hoặc một số công trình có điều kiện riêng biệt. Có thể lập đơn giá riêng theo điều kiện thi công, điều kiện sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. Các chế độ chính sách quy định riêng đối với từng công trình, . Đơn giá này do ban đơn giá công trình lập và được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

+ Đơn giá dự thầu

Là đơn giá xây dựng cơ bản được lập riêng cho từng công trình. Nó căn cứ vào điều kiện biện pháp thi công cụ thể, các định mức kinh tế kỹ thuật biện pháp tổ chức thi công của từng nhà thầu và mức giá cả trên thị trường. Đơn giá xây dựng dự thầu do nhà thầu lập. Nếu trúng thầu thì nó là cơ sở của các giá hợp đồng giao nhận thầu.

Nội dung trong chi phí đơn giá xây dựng cơ bản

Chi phí vật liệu

Là giá trị vật liệu chính vật liệu phụ, các vật liệu luân chuyển cần thiết để hoàn thành công đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp. Chi phí này bao gồm cả giá mua, chi phí vận chuyển.

Chi phí nhân công

Là chi phí về lương chính, các khoản phụ cấp có tính lương và các chi phí theo chế độ chính sách đối với công nhân trực tiếp xây dựng để hoàn thành một khối lượng công tác xây lắp. Nhưng không bao gồm tiền lương phụ cấp của công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công, công nhân vận chuyển ngoài công trường, công nhân bốc xếp vật tư.

Chi phí máy thi công

dự toán công trình

Là chi phí sử dụng cụ máy hoạt động tại hiện trường để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. Được tính theo bảng giá dự toán ca  máy hiện hành. Trong đó chi phí đã bao các chi phí khấu hao cơ bản, sửa chữa, nhiên liệu…, chi phí tiền lương chính, phụ cấp của công nhân điều khiển phục vụ máy.

Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp

Là đơn giá trong đó bao gồm những chi phí trực tiếp, chi phí chung lãi và thuế tính trên một đơn vị công tác xây lắp tổng hợp hoặc kết cấu xây lắp hoàn chỉnh. Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp được sử dụng để lập tổng dự toán xây dựng công trình theo thiết kế kỹ thuật ở giai đoạn chuẩn bị xây dựng.

Trên đây là trình tự lập du toan cong trinh xây dựng cơ bản. Hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích đối với bạn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!